Om

Bakgrund

Sedan år 2003 har Kulturföreningen Hagen med den årliga festivalen Hagenfesten i Dala- Floda skapat en unik mötesplats för ett samtida konstuttryck inom musiken, visuella konsten, dansen och poesin. En gång om året har konstutövare från Sverige och stora delar av världen kunnat möta en publik under prestigelösa, ifrågasättande, kreativa och familjära former. Många gränsöverskridande musikaliska projekt som vi idag ser och hör på med självklarhet fann sig i sin linda just på Hagenfesten; däribland kan nämnas grupperna Je Suis!, The New Songs, Evan Parker / Sten Sandell duo, Kege Snö, Sver, mfl. Under åren har presenterats poeter som Tomas Tranströmer, Göran Greider, Lisska Karlsson, Per Wålstedt, Jenny Wrangborg, Johan Jönsson, Marja-Leena Silampää, Daniel Boyacioglu, Bengt Emil Johnson, Kerstin Ståhl, mfl.

Med erfarenheter av organisering och genomförande av tio festivaler och en mängd mindre arrangemang under årens lopp vill Kulturföreningen Hagen i samarbete med skivbolaget och marknadsföraren av kreativ musik Umlaut Records utöka verksamheten i Dala-Floda med projektet Extensions Hagen, som syftar till att etablera en bas för det kreativa, samtida och gränsöverskridande konstuttrycket på landsbygden i Västerdalarna genom att presentera ett aktivt, avancerat och kontinuerligt program för åhörare liksom konstutövare. Umlaut Records är ett skivbolag och marknadsför inspelad kreativ musik samt jobbar aktivt som konsertbokare världen över. Umlaut Records är baserat i Stockholm, Paris och Berlin.

Varför Extensions Hagen?

I grund och botten vill Extensions Hagen sätta landsbygden på kartan. Projektet utvecklar byn Dala-Floda lokalt, Västerdalarna regionalt (ej att förväxla med den långt mer politiskt prioriterade grannen Österdalarna), samt Sverige globalt som en viktig aktör i den samtida kreativa kulturen. Kulturföreningen Hagens arrangemang verkar för att en ny poesi och ett nytt uttryck möter en ny publik. Extensions Hagen skapar just denna plats där mötet kan ske. Ett möte som är viktigt dels för utvecklandet av konstuttrycket i sig, dels för att bredda publiken, göra den större och öppnare inför det nya. I det stora hela gynnar detta det svenska kreativa konstlivet, då Extensions Hagen lägger grunden för att en tillströmmande publik får möjlighet att aktivt ifrågasätta konstutövare. Projektet är viktigt då det lägger tyngd på kontinuitet och regelbundenhet. Något som behövs för att en ny och jämställd publik ska finna förtroende för ett arrangemang som också inbjuder till delaktighet och aktiv medverkan.

Till skillnad från de många förutsagda meningarna om att ett samtida uttryck måste vara svårt och konstigt, visar Extensions Hagen på att kreativitet och ifrågasättande är folkligt och upplevs i en delad diskussion där oliktänkande är ett välkommet bidrag till ett jämlikt, kulturellt, och intellektuellt rikt samhälle. Inom ramen för projektet tas också till vara på den kreativitet som finns bland ungdomar. I workshopform synliggör och förstärker Extensions Hagen ett samtida pågående uttryck för unga såväl som gamla som annars aldrig skulle komma i kontakt med det. Extensions Hagen behövs för att visa på att olika former av samtida kreativa uttryck kan samexistera och möjligtvis stärkas av varandras närvaro. Projektet skapar en så kallad synergieffekt av musik, visuell konst, dans och text och upplöser de annars så sektoriserade formerna i den mening de presenteras idag. Extensions Hagens pedagogik ger möjlighet för en fortsatt stark och personlig utveckling hos konstutövaren, liksom planterar den ett personligt, medvetet och kunnigt lynne bland sina åhörare.

Med erfarenheter av tio års organiserande av festivalen Hagenfesten märks att allt fler människor intresserar sig av att utveckla ett sätt att använda lokalerna i Dala-Floda även då det inte är festival. Extensions Hagen sträcker på sig och möjliggör för att långt fler människor kan komma till den kreativa mötesplatsen – som redan är en etablerad festivalplats.

Därför finns projektet Extensions Hagen. Man frågar sig snarast: Varför fattas liknande initiativ i det svenska kulturlandskapet?

Hur?

Tidsperioden omfattar hela året 2014.
Projektets huvudsakliga arbete delas av fyra producenter – Joel Grip, Franziska Hoffmann, Lisa Grip och Erik Viklund.
Det är inte möjligt att ansöka om plats för deltagande men man kan som konstutövare visa sitt intresse för medverkan.

Eftersvall

Projektet kommer att ge möjligheter till ett fortsatt arbete. Dels för de inblandade konstutövarna i och med de erfarenheter och upplevelser projektet omfattar. Mötet med nya former av ett samtida uttryck skapar nya kontakter och vägar för nytt risktagande. Projektet skapar vågor, river upp ett eftersvall som många kan rida på. Den ny-initierade publiken kommer onekligen att be om mer och ställa högre krav på andra lokala arrangörer. Barn och ungdomar kommer i och med projektet få självkänslestärkande erfarenheter och trygghet att stå på inför de många val som väntar dem. Nya gränsöverskridande projekt och samarbeten kommer att skapas i och med Extensions Hagen.

Extensions Hagen är den pågående mötesplatsen för fortsättningen.

Extensions Hagen drivs av Kulturföreningen Hagen tillsammans med Umlaüt Records och görs möjligt med stöd från Kulturrådet, Statens Musikverk, Landstinget Dalarna, Gagnefs Kommun och Svenska Akademien.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s